updated 11:36 AM UTC, Jul 16, 2019

ЗВЕРНЕННЯ

військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату до офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри і перебувають на обліку у військових комісаріатах Полтавської області

Не зменшуючи внеску інших силових структур, ніхто сьогодні не заперечуватиме, що військовослужбовці Збройних сили України несуть основний тягар по захисту наших східних кордонів та стримуванню російських диверсійно-розвідувальних та терористичних груп. Щодня, знаходячись у надважких умовах, під постійними обстрілами, наші військові міцно стоять на своїх позиціях не пропускаючи  тероризм на мирні землі.

Зважуючи на всебічну підтримку держави у питаннях забезпечення Збройних сил України поступово, але впевнено, триває оновлення та модернізація озброєння і техніки, змінюються принципи забезпечення військовослужбовців, створюються нові підрозділи. Армія щодня підвищує свою боєздатність і, як наслідок, на сьогодні військові частини бойового складу потребують кваліфікованого, свідомого та патріотично налаштованого особового складу, особливо це стосується командирів – офіцерів.

Тому керівництвом Міністерства оборони України було прийнято рішення запровадити у 2017 році такий вид служби, як військова служба за призовом осіб офіцерського складу.
Це – окремий вид військової служби, що регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р., Указом Президента України від 10.12.2008 р. «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України». Найбільш детально це питання врегульовано в наказі Міністерства оборони України від 10.04.2009 р. № 170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України». Військову службу за призовом осіб офіцерського складу впроваджено з метою допідготовки і перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями та набуття ними практичного досвіду служби на первинних офіцерських посадах. Офіцери за призовом в обов’язковому порядку пройдуть тримісячну підготовку в навчальних центрах Збройних сил України та після цього призначатимуться на первинні офіцерські посади до військових частин, які не беруть участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. Ці офіцери не залучатимуться до сил АТО без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.
Військова служба за призовом офіцерів запасу є обов’язковою.

Законодавець передбачив урахування декількох цензів: вікового, медичного, освітнього та професійного. Зокрема, на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра), яким присвоєне первинне офіцерське звання і які за результатами медичного огляду придатні до військової служби за станом здоров’я. Тим офіцерам запасу, які у будь-який спосіб намагатимуться уникнути призову, не маючи на те законних підстав, загрожує притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законом. Хочу зауважити, що призов здійснюватиметься на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

Відповідно до чинного законодавства строк військової служби за призовом для офіцерів становить 18 місяців. При цьому слід розуміти, що початком військової служби за призовом
вважається день направлення військовослужбовця до військової частини із районного (міського) військового комісаріату, а закінченням – день виключення його із списків особового складу військової частини.

Тим офіцерам запасу, які з причин, передбачених статтею 17 закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», не можуть проходити військову службу, рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату буде надаватися відстрочка у зв’язку із сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, а також для продовження професійної діяльності.

Відповідно до статті 119 Кодексу Законів про працю України за працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб –  підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Не останнє місце у строковій службі офіцера за призовом займатиме той факт, що відповідно до чинного законодавства офіцери-призовники виконують обов’язки і користуються правами, пільгами та видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом. З окре ма, від су тн я відмінність у грошовому забезпеченні між офіцерами - контрактниками і офіцерами за призовом. Наприклад, командир взводу зараз отримує 10 тис. грн на місяць, відповідно, за 18 місяців отримає 180 тис. грн. Як кажуть, проста арифметика і це при тому, що держава забезпечує офіцера харчуванням, проживанням та відповідним військовим обмундируванням і спорядженням.

Шановні товариші офіцери!
Закликаю бути вірним військовій присязі і виконати свій обов’язок перед Батьківщиною шляхом проходження військової служби та здійснення свого вагомого внеску в обороноздатність держави!
Військовий комісар Полтавського обласного військового комісаріату полковник Д.А. ГУБСЬКИЙ

Другие материалы в этой категории: « Живая память "УкрСиббанк" ввел новую услугу »